اسفند ۱۰, ۱۳۹۸
سرماخوردگی کودکان

موقع سرماخوردگی کودکان چه کنیم؟

سرماخوردگی کودکان موقع سرماخوردگی کودکان چه باید کرد؟ داروهای سرفه و سرماخوردگی کمتر برای کودکان یافت می شود.
بهمن ۱۶, ۱۳۹۸

از کجا بفهمیم آلرژی داریم یا سرما خوردیم؟

تفاوت آلرژی و سرماخوردگی در صورتی که گرفتگی بینی دارید، یا عطسه می کنید و یا سرفه، اول باید احتمال دهید که سرما خوردید.