اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
اختلال اضطراب اجتماعی چیست

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

اختلال اضطراب اجتماعی این اختلال در واقع ترس از اجتماع و عملکرد در موقعیت هاییست که دیگران شما را منفی قضاوت می کنند.