اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
چشم درد سمپاتیک چیست

چشم درد سمپاتیک چیست؟

چشم درد سمپاتیک چشم درد سمپاتیک یک بیماری نادرست که بعد از آسیب یا روزها و هفته ها بعد از جراحی چشم رخ می دهد.