خرداد ۸, ۱۳۹۸
جراحی پلاستیک و دیابت

دیابتی ها میتوانند جراحی پلاستیک کنند؟

آیا جراحی پلاستیک برای افراد دیابتی روش ایمنی است؟! جراحان پلاستیک به طور رایجی گزارش می کنند که افراد دیابتی نزد آن ها مراجعه می کنند.