کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه به افراد کمک میکند تا تغذیه ای مناسب و درستی را داشته باشند و برای تندرستی از غذاهای مناسب استفاده کنند . کارشناس تغذیه تمام ارزش غذایی را از جهات میزان ویتامین و املاح و یا سایر پروتئین ها بررسی می کند و در گروه های خاصی طبقه بندی می کنند . متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات مشورتی، آموزش تغذیه می باشند .

نمونه وظایف کارشناس تغذیه

  • مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکی های بومی و محلی با توجه به عادات غذایی مردم
  • مطالعه کیفیت رشد و نمو افراد در جامعه و یا گروههای خاص
  • تهیه و تدوین فرول های خاص غذایی برای بیماران طبق دستور پزشک
  • نظارت در انتخاب ، سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام
  • نظارت بر بهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی
  • انجام امور تغذیه در مراکز بهداشت مادر و کودک
  • آموزش تغذیه در سطح عمومی و مقدماتی در زمینه های مختلف تقش غذا، انواع غذا، مواد مغذی و لزوم غذابرای سلامت و غیره
  • پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته
  • اجرای برنامه های آموزش غیرمستقیم به مصرف کنندگان به منظور ترغیب آنان به مصرف اغذیه و پرستاری
  • مطالعه و جمع آوری اطلاعات و ارزشیابی آمار حیاتی و انتریومتریک رشد و تکامل و کمبودهای تغذیه ای در اجتماعات و گروه های مختلف یک شهرستان