کارشناس ارشد مامایی

کارشناس ارشد مامایی شامل مقطع بعد از کارشناسی در رشته مامایی است که در آن دانش آموخته باید در دو بعد آموزشی و ارائه خدمات مهارتهای لازم را کسب کند .

مامایی شغل بسیار مهم و پر اهمیت محسوب می شود زیرا با سلامت جنین و مادران ارتباط مستقیم دارد . حیطه فعالیت ماما ها مربوط به مشاوره قبل و بعد از ازدواج ، آموزش تنظیم خانواده ، مراقب های دوران بارداری ، زایمان طبیعی ، آموزش به دختران در زمینه بهداشت بلوغ و مراقب های بهداشتی برای کودک و مادران می باشد .

وظایف دیگری که یک کارشناس ارشد مامایی می تواند به آن بپردازد ، شامل ارتقا بهبود سلامت فردی و عمومی ، مراقبت و پایش سلامت و بهداشت دانش آموزان و افراد هر مجموعه ، تشکیل اتاق های بهداشت در همه مراکز و بسیاری فعالیت های دیگر می باشد .

این رشته به دلیل ارتباط مستقیم با مادران و کودکان دارای حساسیت های بالایی می باشد و داشتن صبر و حوصله و مواجهه با بیماران و روابط اجتماعی بالا و توان روحی و جسمی کافی از جمله ملزومات مهم فعالان در این رشته تحصیلی می باشد. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مامایی می توانند به عنوان پژوهشگر، استاد دانشگاه ، ماما ، مربی بهداشت  و کارشناس بهداشت خانواده مشغول به فعالیت شوند .

پیشینه رشته ی کارشناسی ارشد مامایی

مقطع کارشناسی ارشد مامایی از سال ۱۳۶۹ در دو گرایش بهداشت مادر و کودک و آموزش مامایی راه اندازی گردید .

در حال حاضر این مقطع دارای پنج گرایش و شامل مجموعه ای از آموزش های تئوری ، عملی و پژوهشی می باشد که رسالت اصلی آن تربیت نیروی انسانی متعهد و ماهر می باشد که با استفاده از  مفاهیم جدید و پدیده های نوین مامایی ، توانایی شناخت نیازهای بهداشت باروری را داشته و قادر به ارائه خدمات تخصصی در زمینه بهداشت مادر و کودک ، بهداشت باروری و مدیریت خدمات بهداشتی در گرایش بهداشت باروری،مدیریت و اعتباربخشی خدمات مامایی در گرایش مدیریت مامائی، آموزش مسائل مرتبط با حیطه بارداری، زایمان و بیماری های زنان در گرایش آموزش مامائی، آموزش و پژوهش در زمینه مسائل پزشکی قانونی و قضایی مرتبط با حرفه مامایی (گرایش مامایی قانونی) و خدمات جامع مامایی به ویژه در گروه زنان آسیب پذیر اجتماعی در گرایش مامایی جامعه نگر را داشته باشند.

در حال حاضر ۵۹ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی در ۵ گرایش آموزش مامائی، بهداشت باروری، مامایی قانونی، مامایی جامعه نگر و مدیریت جامعه  مشغول به تحصیل می باشد.

فعالیت هایی که یک کارشناس ارشد مامایی می تواند انجام دهد شامل موارد زیر است :

 1. معاینه زنان / مادران باردار و دختران
 2. انجام تست های پاپ اسمیر و تعیین جنسیت و سلامت جنین
 3. مشاوره و مراقبت از مادران باردار
 4. تجویز دارو ، درخواست آزمایش و انجام سونوگرافی
 5. مشاوره به دختران در سن بلوغ
 6. تشخیص بیماری های زنان
 7. مشاوره و تنظیم خانواده
 8. سقط قانونی جنین
 9. بررسی وضعیت مادر و نوزاد تا ۶ سالگی
 10. برگزاری کلاس های زایمان فیزیولوژیک و طبیعی بدون درد
 11. ارجاع بیمار در شرایط اضطراری به پزشک متخصص
 12. واکسیناسیون
 13. انجام زایمان طبیعی و انجام جراحی های مختصر زایمانی ( مانند اپیزوتومی ) در بیمارستان و زایشگاه