کارشناس ارشد تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه ، یکی از رشته های پرطرفدار و البته سخت برای قبولی است . بسیاری از کسانی که در آزمون ارشد وزارت بهداشت در رشته تغذیه موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص ، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنمایی های خوب کسانی که در سالهای گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند .

در آزمون ارشد تغذیه به تازگی به غیراز کلیه ی گرایش های اعم از تغذیه ورزشی ، تغذیه بالینی، علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه  کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی نیز اضافه شده است.

وظایف کارشناس ارشد تغذیه چیست ؟

  • -ارائه توضیحات کامل  مربوط به تغذیه و رژیم درمانی به افراد
  • -شناسایی و ارزیابی نیازهای مربوط به مراجعین خود
  • -تهیه و ارائه برنامه های غذایی مناسب
  • -بررسی و ارزیابی  برنامه های غذایی و تاثیر آنها در بدن فرد
  • -تشخیص مشکلات تغذیه ای موجود در افراد
  • -تهیه برنامه های اجرایی برای رفع مشکلات تغذیه