اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
پروتز چانه

ایا می توان پروتز چانه انجام داد؟

عمل زیبایی یا پروتز چانه چیست؟ جراحی پروتز چانه نیز genioplasty هم نامیده می شود، که چانه، گردن و خط فک را کانتور می کند.