خرداد ۱۲, ۱۳۹۸
جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب در چه مواردی استفاده می شود؟

جراحی مغز و اعصاب چیست؟ جراحی مغز و اعصاب یک تخصص جراحی می باشد که برای درمان سیستم عصبی انجام می شود.