اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹
بیماری کلایمیدیا

علل رایج بروز کلایمیدیا چیست؟

بیماری کلایمیدیا به خاطر چی رخ میده؟ بیماری کلایمیدیا یک بیماری منتقله جنسی می باشد که به خاطر باکتری تراکوماتیز کلایمیدیا رخ می دهد.