بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
دندان های مصنوعی ایمپلنت شده

دندان مصنوعی های ایمپلنت شده چیست؟

دندان مصنوعی های ایمپلنت شده : دندان مصنوعی یا پروتزهای ایمپلنت شده نوعی از پروتزهای دندانی می باشند که با ایمپلنت حمایت می شوند و به […]
بهمن ۸, ۱۳۹۷
پروتز دندان

دندان مصنوعی چه فرقی با جایگزین های دیگر دارد؟

وقتی دندانی را از دست می دهید، مهم کارایی و چگونگی کارکرد پروتزهای دندانی است که بهتر است با دیگر روش های ترمیمی مقایسه کنید. پس […]